Průkaz energetické náročnosti

Vyhotovení PENB pro novostavby a změny staveb.

Vyhotovení PENB k prodeji a pronájmu budovy.

Nová zelená úsporám

Zpracování kompletní dokumentace k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Projekty staveb

Projektování v oboru pozemních staveb: rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty, revitalizace bytových domů, administrativní objekty, budovy občanské vybavenosti.

  • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Pasporty staveb
  • Inženýrská činnost