Ing. Eva Šenková

Energetická certifikace budov

Nízkoenergetické a pasivní domy

  1. Posouzení a certifikace rodinných domů podle TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy
  2. Posouzení a certifikace bytových domů podle TNI 73 0330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Bytové domy
  3. Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení.
  4. Vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.