Ing. Eva Šenková

Energetická certifikace budov

Projekty staveb

Projektování v oboru pozemních staveb: stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, rekreační stavby, revitalizace bytových domů, administrativní objekty, budovy občanské vybavenosti.

Projektová dokumentace:

  • pro vydání územního rozhodnutí, respektive územního souhlasu, stavebního povolení, respektive ohlášení stavby
  • pro realizaci stavby
  • skutečného provedení stavby
  • stávajícího stavu stavby